Hướng dẫn cách Verified tài khoản paypay

Khi bạn đã có 1 tài khoản Paypal rồi, bạn chỉ cần đăng nhập vào  tài  khoản paypal của bạn, sau đó bạn lựa chọn "My Account" như hình bên dưới, hệ thống Paypal sẽ cảnh báo ngay cho bạn rằng thẻ Visa của bạn add vào chưa được verified (như hình dưới).

Bạn verified bằng cách click vào thông báo xác nhận để Verified tài khoản Visa Bancore.

Trong tài khoản Paypal của bạn phía bên phải bạn sẽ nhìn thấy nhắc nhở (Notifications)Link and confirm my debit or credit card, bạn click vào đó để verified thẻ Visa mà bạn đã add vào khi đăng ký tài khoản Paypal.

 
Thông báo hiện ra paypal sẽ rút 1 con số nhỏ tiền từ tài khoản Visa trả trước của bạn vào tài khoản paypal, để confirm về thẻ VISA bạn phải nhập code mà hệ thống paypal đã gửi vào thẻ Visa của bạn. Code này sẽ được lấy bằng cách sau:
 
Login tài khoản của bạn trên trang Bank của bạn, chọn Transactions history để xem lịch sử giao dịch của thẻ Visa mà bạn đã add vào khi đăng ký tài khoản paypal, để ý ngày mà bạn đăng ký và phần Description của giao dịch bạn sẽ thấy có chữ PP sau chữ PP sẽ là code để bạn verify, như hình dưới:
 

 

 Sau đó bạn copy code này và nhập vào phần "Link and confirm my debit or credit card" và chọn Confirm Card.

Cuối cùng hiện lên dòng thông báo như hình dưới đây: 

Sau 24 tiếng, Paypal sẽ trả lại số tiền ban đầu rút tiền bạn vào tài khoản paypal cho bạn. 

 

Bài viết liên quan