Chuyển tiền trong bao lâu thì người thân của tôi có thể nhận được?

Nếu Bạn ở Úc và muốn chuyển đi Việt Nam, khoản chuyển từ $10,000 trở xuống người thân của bạn sẽ nhận được trong ngày hoặc sau 1 ngày làm việc. trên $10,000 có thể sẽ mất 2 ngày làm việc.


Trường hợp nhận tiền qua chuyển khoản có thể mất thêm 1 ngày làm việc nếu người nhận có tài khoản không thuôc Common Wealth bank.

 

Nếu bạn ở US, Eu hoặc các nước khác và chuyển tiền bằng Credit card hoặc Paypal đi Việt Nam. Khoản chuyển dưới $2000 người thân của bạn sẽ nhận được trong ngày hoặc sau 1 ngày làm việc.


Khoản chuyển trên $2000 người thân của bạn sẽ nhận được trong 3 ngày làm việc. Hoặc có thể lâu hơn 1 chút do thời gian xác minh giao dịch an toàn với ngân hàng.

 

Nếu bạn ở Việt Nam và muốn chuyển tiền sang Úc.
Các khoản chuyển tiền dưới $2000 sẽ nhận được trong ngày hoặc sau 1 ngày làm việc
Khoản chuyển $2000- $5000 có thể nhận được trong 2 ngày làm việc.
Các khoản chuyển cao hơn có thể sẽ bị chậm hơn trong 2-3 ngày, tùy theo số giá trị

 

Nếu các bạn cần chuyển gấp với số lượng lớn. bạn có thể phải trả thêm 0,5% phí dịch vụ ưu tiên có tiền ngay trong 1 ngày.
Nếu số tiền quá lớn trên $50,000 xin vui lòng trao đổi trực tiếp với nhân viên để thỏa thuận chính xác hơn.

Bài viết liên quan