Tôi có thể chuyển cho người thân tại Hà Nội, hoặc các tỉnh khác ở Việt Nam không?

Có! với trường hợp người nhận không ở trung tâm TP.HCM. Chúng tôi sẽ liên lạc qua điện thoại và sẽ chuyển khoản cho người nhận qua bất cứ ngân hàng nào tại Việt Nam

Bài viết liên quan