Tôi có thể chuyển được tối đa bao nhiêu?

Nếu bạn từ Việt Nam muốn chuyển tiền sang Úc, chúng tôi không giới hạn nào cho số lượng chuyển.

 

 Nếu bạn ở Úc hoặc các nước khác có quốc tịch hoặc lưu trú hợp pháp, thu nhập trong sạch, hợp pháp. Chúng tôi không giới hạn số lượng chuyển tiền.


Chúng tôi có thể hỏi thêm thông tin về bạn cũng như yêu cầu các giấy tờ tùy thân kèm theo nếu bạn muốn chuyển nhiều hoặc thường xuyên.


Nếu bạn chuyển tiền cho chúng tội thông qua credit card, hoặc paypal. Bạn có thể bị giới hạn số lượng tiền, và đòi hỏi các giấy tờ tùy thân. Chúng tôi có thể từ chối nếu thấy các giao dịch rủi ro cao. Do vậy rất mong các bạn thông cảm và hợp tác theo hướng dẫn của nhân viên.

 

Bài viết liên quan